Stránky jsou momentálně v rekonstrukci. Omluvte jejich neaktuálnost


31/08/2014  12:29

Poděkování za letošní úrodu
Stromek v květináči, dřevo    
Přinášíme Pane tento malý stromeček a dřevo.
Děkujeme Ti za lesy. Děkujeme, že z něčeho tak malého, může s Tvou pomocí vyrůst velký strom, který my potom využíváme ke stavbě a k tomu, aby nám bylo teplo. Prosíme Tě dej, ať nás hřejí paprsky Tvé lásky a naše kořeny ať jsou u Tebe. Prosíme za celou Církev, aby zůstala pevná v morálních zásadách.

Kámen, koláč lopaťák    
Přinášíme také kámen, dar našich hor.
Prosíme za všechny pracující, za to aby měli práci a za svou práci byli náležitě odměněni. S koláčem děkujeme za práci, kterou máme a můžeme živit naše rodiny. Prosíme také za nezaměstnané, aby práci nalezli a mohli uplatnit své schopnosti. A protože bez práce nejsou koláče, prosíme Tě o pomoc v těchto těžkých situacích. Ať nemáme srdce tvrdá jako kámen a povzbuzení hledáme u Tebe.

Brambory, zelenina, maso, mléko   
Přinášíme Pane brambory a zeleninu, úrodu z našich polí a zahrádek. Děkujeme Ti, že je nám dáváš k obživě a že je to pestrá paleta živin a vitamínů a každá plodina má své využití. I naše farní společenství je pestrou paletou povah. Prosíme, ať se spolu dokážeme domluvit a využít svých dobrých vlastností ku prospěchu všech.
Přinášíme také maso a mléko a děkujeme za zvířata,která se v naší vesnici mohou pást a máme je k obživě a tak nás opravdu sytíš „tukem a morkem“ a občerstvuješ naše duše.

Ovoce, koláčky, buchty, slivovice  
Přinášíme Pane různé ovoce, pečivo plněné těmito plody a také slivovici. Děkujeme za úrodu všeho ovoce, které můžeme dále zpracovávat a proměnit jeho chutě. Děkujeme za sluneční paprsky i vláhu, díky níž mohlo ovoce dozrát a získat sladkost i kyselost. Děkujeme Ti za různorodost ovoce, že si každý můžeme vybrat podle své chuti. Prosíme Tě také ale abychom netoužili po zakázaném ovoci, když kolem nás je tolik lákadel  a nebo ať nejsme červivými plody, které se tváří krásně, ale uvnitř je něco nahlodává. Prosíme Tě zároveň za urovnání sporů a konfliktů mezi lidmi i mezi celými zeměmi.

Věnec, chléb  
Přinášíme Ti Pane tento věnec s klasy, jako poděkování za celou letošní úrodu. Dej, ať nejsme hluchými klasy, ať rosteme a zrajeme ve víře, ať jsme dobrým zrnem, co padne na úrodnou půdu a přinese užitek.
Přinášíme i tento chléb, který vzešel z práce našich rukou a z Tvého požehnání. Prosíme za všechny, kteří trpí nedostatkem jídla. Pomoz, prosíme, představitelům bohatších zemí najít a využít možnost pomoci potřebným.

Hlavní obětní dary   
Přinášíme hlavní obětní dary, ty jsi je, Pane ustanovil při poslední večeři. Děkujeme Ti za Tento Tvůj odkaz. Kéž je Pane znovu proměníš ve své Tělo a Krev a kéž nás posilní ,abychom víru, naději a lásku šířili i za zdmi tohoto kostela. Prosíme Tě také za všechny, kteří ztratili touhu Tě přijímat, aby neodmítali Tvou posilu, Tvůj dar ze všech největší. Uzdravuj naše srdce dotykem své lásky.

tel: 558 697 203 adresa: Kozlovice 154 PSČ: 73947
Provozní doba | Farnost | Odkazy | Kozlovice.cz
Počet přístupů :
(C) Jiří Polášek | Rax | Kozlovice | Palkovice | Hry a hračky | Dům a zahrada | Blog pro děti