Stránky jsou momentálně v rekonstrukci. Omluvte jejich neaktuálnost


30/08/2005  00:18

Farnost


Duchovní správce, farní rada

Patronem farnosti je sv. Michal

Duchovní správce:P. Stanislav Kotlář
 tel: 558 697 203 adresa: Kozlovice 154 PSČ: 73947 mailto:fukozel@seznam.cz
 Administrace těchto stránek:                                                            
 Strakošovi Pavel a Magda
Farní rada – pastorační Klímek Josef
 Pindel Petr
 Klímková Marie
 Socha Pavel
 Strakošová Magda
 Strakoš Pavel
 Krpcová Jiřina
Farní rada – ekonomická Tofel Miroslav
 Tkáč Jiří
 Pustka Štěpán
Kocián Václav
Vlček Josef

Farnost tvoří obce :Kozlovice s osadou Měrkovice
 Myslík
 Lhotka
  

Součástí života farnosti jsou tato společenství :
 Společenství mládeže
 3 Společenství manželských párů
 Modlitební společenství sv. růžence
Společenství Modlitby matek
Společenství chlapů
Misijní klubko dětí
 Do života farnosti se zapojuje také schola a scholka.
  
Ve farnosti probíhá modlitba Živého růžence, pravidelné tiché adorace - 1. pátek v měsíci
  
Každý pátek jsou  mše svaté se zaměřením pro děti - letos postavy Starého zákona, zpívá malá scholka. 

Příležitostně při nedělní mši svaté v 10:30hod. rymická mše sv. s doprovodem scholy.
 
 
tel: 558 697 203 adresa: Kozlovice 154 PSČ: 73947
Provozní doba | Farnost | Odkazy | Kozlovice.cz
Počet přístupů :
(C) Jiří Polášek | Rax | Kozlovice | Palkovice | Hry a hračky | Dům a zahrada | Blog pro děti